Att arbeta med ekonomiska frågor

By in
No comments

Det finns en hel del yrkesgrupper som arbetar med ekonomi och olika former av finansiell och ekonomisk rådgivning. Nära till hands när det gäller pengar och rådgivning kring sparande, placeringar och lån ligger banktjänstemannayrket. För att få arbeta som banktjänsteman krävs minst gymnasium med ekonomisk inriktning men krav på högre utbildning inom exempelvis ekonomi eller juridik blir vanligare.

Vidare är civilekonomer en yrkesgrupp som återfinns inom de flesta branscher och de arbetar med alla möjliga olika aspekter kring ekonomi och komplexa ekonomiska problem. De fattar också välgrundade och analyserade ekonomiska beslut för olika företag, myndigheter och organisationers räkning. Yrket kräver en fyraårig högskoleutbildning på civilekonomprogrammet.

Ett annat yrke som i allra högsta grad sysslar med ekonomi är revisorsyrket. En revisor granskar olika verksamheters redovisningar, ger förbättringsråd och skriver granskningsrapporter. För att bli auktoriserad krävs en mångårig utbildning med minst tre år vid universitet eller högskola samt minst tre års praktik hos en godkänd revisor. Därefter ska ett teoretiskt prov avläggas.

Det är också ganska vanligt att olika branscher anställer människor som har läst enstaka kurser inom ämnet ekonomi eller företagsekonomi. Ekonomiassistent är ett vanligt förekommande yrke. Det finns också ett treårigt ekonomprogram på universitetet som producerar ekonomer.