Kategori: Ekonomi

Ekonomi

Blancolån – ett ekonomiskt beslut?

När man hör ”blancolån” tänker man kanske inte i första hand på ett ekonomiskt beslut. Blancolån är som bekant lån avsedda för konsumtion, som inte har någon säkerhet. Det gör att räntan vanligtvis är högre för blancolån än andra typer av lån, exempelvis bolån eller billån (med bilen som säkerhet). Att ta ett blancolån kan […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomi för arbetssökande

Det kan vara en utmaning att få ekonomin att gå ihop om man inte har något arbete, av den enkla anledningen att man då står utan inkomst. Utgifterna stannar dock inte av – man måste fortfarande betala för boende, mat, el och alla andra levnadskostnader människor har idag. En förutsättning för att man ska klara […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomiskt perspektiv på att starta företag

Att starta och driva sitt eget företag är ett sätt att säkerställa att man får sysselsätta sig precis med det man själv vill, och att man själv kan styra över sin arbetsmängd. Det är förstås också tidskrävande och kan kräva stora investeringar av både tid och pengar, speciellt till en början. När verksamheten väl är […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomi för studenter

När man studerar kan det vara knapert med pengar på kontot. Om man har jobbat innan man började studera kräver det att man lägger om hela sin livsstil för att klara av den ekonomiska biten. Studielånet och bidraget räcker inte alltid långt, speciellt inte om man har en hög hyra. Det är också viktigt att […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomi för nyblivna föräldrar

Perioden precis inför och efter att man får ett barn är alltid ansträngd ekonomiskt, av flera anledningar. Dels har man sannolikt förlorat en större eller mindre del av hushållets inkomst i samband med att den ena av föräldrarna är mamma- eller pappaledig, dels behöver man göra en mängd nya och dyra inköp. Förutom engångskostnader som […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Att tänka på när man lånar pengar

Många motsätter sig tanken på att låna pengar, helt enkelt för att de inte vill vara skuldsatta. För vissa saker är dock lån en ren nödvändighet, och kan dessutom snarare ses som en investering än att skuldsätta sig. Det gäller till exempel om man köper en fastighet – sannolikheten är att man kommer att kunna […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Den självhushållande ekonomin

De flesta känner i stora drag till vad självhushållning handlar om eller i varje fall är det möjligt att relatera till drömmen om att bli helt självförsörjande. Självhushållning är ett ekonomiskt system där människor själva framställer mat, kläder och annat de behöver allt som oftast på en mindre eller större gård på landet. Den engelske författaren […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Om att vara ekonomisk

Själva ordet ekonomi betyder läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet och betyder kort och gott förmågan att hushålla med begränsade resurser. Vad innebär det då att tänka ekonomiskt eller att vara ekonomisk? För många handlar det om att använda de ekonomiska medlen i den privata ekonomin på ett så ansvarsfullt sätt som […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Att arbeta med ekonomiska frågor

Det finns en hel del yrkesgrupper som arbetar med ekonomi och olika former av finansiell och ekonomisk rådgivning. Nära till hands när det gäller pengar och rådgivning kring sparande, placeringar och lån ligger banktjänstemannayrket. För att få arbeta som banktjänsteman krävs minst gymnasium med ekonomisk inriktning men krav på högre utbildning inom exempelvis ekonomi eller […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Spara & Slösa

En del människor minns skoltidens möte med flickorna Spara & Slösa i tidningen Lyckoslanten som än idag ges ut av Swedbank och sparbankerna. Spara & Slösa var en del av bankens sparpropaganda och skulle lära skolbarn vikten av att spara pengar. Serien har blivit en klassiker som även har återkommit under senare år. Seriens originalskapades […]

FORTSÄTT LÄSA