Ekonomi för arbetssökande

By in
No comments

Det kan vara en utmaning att få ekonomin att gå ihop om man inte har något arbete, av den enkla anledningen att man då står utan inkomst. Utgifterna stannar dock inte av – man måste fortfarande betala för boende, mat, el och alla andra levnadskostnader människor har idag.

En förutsättning för att man ska klara sig som arbetslös är därför a-kassan, den ersättning som betalas ut till arbetssökande. Arbetslöshetskassan, eller a-kassan, är egentligen flera olika a-kassor, och för att man ska ha rätt till att få ersättning från den förutsätter det att man är medlem i en a-kassa och betalar en regelbunden avgift till den. Det är vanligt att a-kassor är knutna till fackliga organisationer, och således även till ett visst yrke eller en viss bransch. Som exempel kan nämnas Kommunals a-kassa, som omfattar anställda inom exempelvis kommun och landsting, Handelsanställdas a-kassa, för bland annat lagerarbetare, butikspersonal och frisörer, och Akademikernas a-kassa, för de som har en examen från högskola eller universitet. Det finns även Alfa-kassan, som är den enda a-kassan som är fristående från någon fackorganisation eller annan intresseorganisation. Medlemskap i fackförbunden är dock inte nödvändiga för att man ska kunna vara medlem i förbundets a-kassa. Sammanlagt finns det 27 olika a-kassor i Sverige.

Den ersättning man får från a-kassan kan delas in i två delar: grundförsäkringen och en frivillig, inkomstbaserad försäkring. Grundförsäkringens ersättning uppgår till 365 kronor per arbetsdag man är arbetslös, och denna ersättning har alla som söker rätt till, oavsett om man är medlem i en a-kassa eller inte (om man inte är medlem i någon a-kassa betalas den ut av Alfa-kassan). Detta förutsätter dock att man uppfyller grundkravet varje dag man får ersättning för, det vill säga att man är arbetsför, att man är anmäld som arbetslös på Arbetsförmedlingen och att man står till arbetsmarknadens förfogande.

Den frivilliga försäkringen förutsätter att man har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Man har då möjlighet att få upp till 80 % av sin lön som ersättning, med en maximal dagsersättning på 910 kronor. Inom medlemstiden måste man också ha uppfyllt det så kallade arbetsvillkoret, det vill säga att man har arbetat minst 80 timmar per månad i minst sex månader under en period av 12 månader.

Med arbetslöshetskassans ersättning har man förhoppningsvis tillräckliga ekonomiska medel för att klara sig, även om man sannolikt kommer att behöva tänka mer ekonomiskt och vara noga med att följa en budget. Det bästa man kan göra för sin ekonomi när man är arbetslös är dock självklart att hitta ett jobb, och ett av de bästa och mest effektiva sätten att göra det är att använda sig av jobbförmedlingar som Netjobs.com. Med hjälp av deras effektiva sökfunktioner kommer man förhoppningsvis inte ens att vara arbetslös så länge att ekonomin hinner bli ett problem.