Ekonomiskt perspektiv på att starta företag

By in
No comments

Att starta och driva sitt eget företag är ett sätt att säkerställa att man får sysselsätta sig precis med det man själv vill, och att man själv kan styra över sin arbetsmängd. Det är förstås också tidskrävande och kan kräva stora investeringar av både tid och pengar, speciellt till en början. När verksamheten väl är igång kommer den ekonomiska biten förhoppningsvis rulla på av sig själv, men före man väljer att starta upp sitt företag är det klokt att ha en tydlig budgetplan och en verksamhetsplan så man kan följa med ekonomin och dess utveckling. Som med allt annat när det kommer till ekonomi är målet naturligtvis att intäkterna skall vara större än utgifterna. På det sättet går man på plus med företaget och kan ta ut en eventuell vinst. Före man startar sitt företag finns det ett par saker som är bra att fundera över så man kommer igång på rätt sätt med det nystartade företagets ekonomi.

Aktiebolag eller enskild firma?

Det blir allt vanligare i Sverige att personer vill starta egna företag. Bland annat är det mycket vanligt bland nyanlända, och det här är något regeringen och kommunerna i Sverige ställer sig positiva till. Det är nämligen ett sätt att ta sig ut i samhället och på arbetsmarknaden för att kunna försörja sig själv. När man väl bestämt sig för att starta ett företag måste man först och främst välja om det ska vara en enskild firma eller ett aktiebolag. Startar man ett aktiebolag blir man inte personligt skuldsatt om företaget skulle gå i konkurs, men man måste också gå in med ett rätt stort startkapital för att ha rätt att starta det. Är verksamheten småskalig räcker det ofta bra med att starta en enskild firma, men då kan man alltså bli personligt skuldsatt om företaget skulle kollapsa. Har man frågor om de olika företagsformerna kan man vända sig till Bolagsverket. Där finns också tydliga checklistor för vad man bör tänka på och gå igenom innan man startar sitt företag.

Ta hjälp av en duktig ekonom

Om man inte sedan tidigare har kunskap om redovisning och budgetplanering är det alltid klokt att anlita någon som kan hjälpa en att komma igång med företaget. Det finns många kompetenta personer i Sverige som har rätt utbildning för att på ett så enkelt sätt som möjligt hjälpa en komma igång med företagets ekonomi. Bland annat kan man klicka här för att komma till ett bemanningsföretag där man kan leta efter personal att anlita. När man startar upp sitt företag kan det hända att man antingen vill anlita en ekonom på uppdragsbasis eller för en längre period. Vad man ska välja beror i första hand på hur stor verksamheten kommer vara. I regel räcker det att endast anlita en revisor i slutet av verksamhetsåret om man driver ett litet företag, men om man har ett större företag med flera anställda är det bra att ha någon som är ansvarig på heltid för den ekonomiska biten så man själv inte behöver oroa sig över den.