Starta aktiebolag – smarta alternativ

By in
No comments

Det är inte särskilt svårt i grunden att starta aktiebolag i Sverige, men det finns hinder under vägens gång. I vissa fall kan processen vara tidskrävande samt kostsam och det stjäl viktig tid från den dagliga verksamheten.

I den här artikeln berättar vi mer om vilka alternativ som finns för dig som vill starta eget, men inte riskera någon krånglig bolagsbildningsprocess.

Köpa ett färdigt aktiebolag

Ett alternativ för dig som vill undvika en allt för komplicerad och utdragen bolagsbildningsprocess är att investera i ett redan färdigt bolag. Du kan alltså köpa ett redan färdigt aktiebolag, vilket är betydligt smidigare än att starta bolaget själv från grunden. Istället för att göra proceduren på egen hand via Bolagsverket köper du ett bolag som redan är aktivt. Det som eventuellt kan ta tid är granskningen som du alltid bör göra innan du köper ett aktiebolag.

När du väljer att köpa ett färdigt aktiebolag finns även en stor chans att bolaget “levereras” med tidigare affärshistorik. Det finns fördelar med detta på flera plan i samband med en verksamhetsstart. Har ditt bolag tidigare affärshistorik blir det per automatik enklare att förhandla med exempelvis banker eller andra kreditinstitut. Din trovärdighet blir med andra ord högre och du kan räkna med en förenklad process när det gäller kapitalanskaffning. För dig som planerar en internationell verksamhet är möjligheterna än bättre. I en färsk rapport från Reputation Institute presenteras Sverige som ett land med mycket gott rykte när det gäller trovärdighet. Att dessutom ha affärshistorik i bagaget ger alltså än mer plus till det nystartade företaget.

Tänk på detta vid köp av aktiebolag:

  • Se på räkenskaper från de senaste två åren
  • Stämma av med Skatteverket och Kronofogden
  • Kontrollera aktiekapitalet
  • Ta kontakt med tidigare kunder/leverantörer

Ta det stegvis

För dig som har målet att starta ett aktiebolag men ännu inte riktigt är där rent affärsmässigt är tipset att gå lugnt tillväga. Du måste inte nödvändigtvis starta just ett aktiebolag på direkten utan det går att avvakta tills det att verksamheten kommit på fötter. Självklart bör du göra allt på laglig väg, men du kan till exempel börja med att driva verksamheten som enskild näringsidkare. Då har du möjlighet att fakturera för dina tjänster eller produkter, men proceduren är något enklare än att starta aktiebolag. Med det sagt är det inte heller särskilt komplicerat att starta aktiebolag i Sverige nu för tiden. Det ovan nämnda alternativet att köpa ett färdigt bolag är dock det tveklöst smidigare alternativet.

Enskild firma väljs av många småföretagare som start för att med tiden göra om företaget till ett aktiebolag. Det bör ändå nämnas att enskild firma har sina risker när det gäller den ekonomiska biten. Du är nämligen som enskild näringsidkare ansvarig för hela verksamheten inkluderat skulder och eventuella avtal.