Räkna på din ränta

STIBOR – en referensränta

By in
No comments

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en referensränta som beräknas genom att ta medelvärdet av de räntor som de stora bankerna, till exempel Nordea, Swedbank och SEB, ställer till

Räkna på din ränta

varandra för utlåning i svenska kronor. De viktigaste löptiderna för STIBOR är T/N som är en förkortning av Tomorrow/Next samt tre månader. De finns fler länder har så kallade IBOR-räntor; Storbritannien där referensräntan kallas för LIBOR (London Interbank Offered Rate) eller den gemensamma Europeiska referensräntan EURIBOR som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna inom Europa ställer till varandra.

Interbankräntan avänds oftast av banker när de prissätter sin in -och utlåning till kunderna. För närvarande ligger tremånadersräntan hos de flesta svenska storbankerna på runt två procent. I februari 2015 blev STIBOR negativ på grund av att Riksbanken sänkte den så kallade reporäntan in i ett negativt territorium. Detta har dock inte medfört att bankerna tar betalt för kundernas insatta pengar. Mången är de personer som har ifrågasatt Riksbankschefens (Stefan Ingves) agerande. På nyårsdagen 2018, samma år Ingves blev pensionär, påbörjade han en ny mandatperiod som chef för Sveriges Riksbank. Genom ett utvecklande ledarskap har Ingves också samlat en grupp väldigt kompetenta vice riksbankschefer runt sig.

Det är många personer som tycker att de går bort sig i djungeln av banker när de ska ta upp ett lån. Att förstå och kunna räkna på sina ränteutgifter är en viktig del i en persons privatekonomi. Att vara helt novis när man kommer till banken kanske inte är så roligt, men det finns hjälp att få på nätet.

Undersök innan du tar ett lån

Innan du tar upp ett lån är det bra att till exempel via nätet jämföra bankernas räntor. Lendo, till exempel, hjälper dig att jämföra ett antal bankers räntor. Ett annat bolag som utför denna typer av tjänster är Compricer som också gör prisjämförelser mellan till exempel telecom, el och pension. Compricer har under ett antal år i rad valts till en av de bästa prisjämförelsesidorna på nätet. Zmarta och Freedom finance är två andra företag som också utför prisjämförelser mellan banker.

Välkommen till mitt nya hem

Ett bostadsaffär är för de flesta den största affär man gör under en livstid. Många personer måste ta upp ett överbryggningslån för att lösa situationen att förs sälja din befintliga bostad, och sedan köpa en ny. Detta är ett vänligt vanligt förfarande, men hur ska man få pengarna att räcka till?

Det finns många vägar att gå när man ska ta ett lån. tips om hur man förhandlar om bolån finns att hitta på nätet, eller varför inte fråga någon i bekantskapskretsen som redan har gjort en eller ett antal bostadsaffärer. Det man definitivt inte ska göra är att tacka ja till den första räntan som erbjuds hos en bank. Kanske kan du komma med ett motbud, till exempel säga att “om jag flyttar mitt sparkapital till er, får jag lägre bolåneränta då”? Det brukar för de flesta personer vara en bra argumentation för att få ett lägre bolån.