Ekonomi

Att ta sig ur en skuldfälla

Idag är det många som hamnar hos Kronofogden med stora skulder utan möjlighet att betala tillbaka dem. Tyvärr blir det alltfler som hamnar i en skuldfälla men det finns sätt att ta sig ur den. Det viktigaste för att ta sig ur en skuldfälla är att samla ihop alla papper på lån, inkassokrav och brev […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Små åtgärder för en mer stabil ekonomi

Ekonomi är något som kan variera i intresse. Några kan tycka att det är väldigt intressant medan andra ser det mer som något nödvändigt att kunna hantera, men inte mer än så. Ekonomi och pengar är något som till viss del styr alla människor, då det är utifrån detta som vi kan ges olika förutsättningar. […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Företagsekonomi som fungerar på lång sikt

En spargris

Företagsekonomi är ett begrepp som i grunden handlar om att hushålla med sina resurser. På lång sikt handlar det om att få lönen att räcka varje månad och inte dra på sig mycket skulder. Man kan inte göra av med mer pengar än vad man har helt enkelt. För vissa kan detta vara en stor […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Blancolån – ett ekonomiskt beslut?

När man hör ”blancolån” tänker man kanske inte i första hand på ett ekonomiskt beslut. Blancolån är som bekant lån avsedda för konsumtion, som inte har någon säkerhet. Det gör att räntan vanligtvis är högre för blancolån än andra typer av lån, exempelvis bolån eller billån (med bilen som säkerhet). Att ta ett blancolån kan […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Medborgarlön, basinkomst, grundlön

För lata och arbetsskygga?

Medborgarlön är ett begrepp som har aktualiserats under senare år. Faktum är att det inte alls är någon ny ide utan myntades för första gången redan på 1500-talet då Thomas More (1478-1535) och Johannes Vives (1492-1540) filosofiska humanister ansåg att det var bättre att ge de fattiga någon form av underhåll, än att låta dem […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

STIBOR – en referensränta

Räkna på din ränta

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en referensränta som beräknas genom att ta medelvärdet av de räntor som de stora bankerna, till exempel Nordea, Swedbank och SEB, ställer till varandra för utlåning i svenska kronor. De viktigaste löptiderna för STIBOR är T/N som är en förkortning av Tomorrow/Next samt tre månader. De finns fler länder […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomi för arbetssökande

Det kan vara en utmaning att få ekonomin att gå ihop om man inte har något arbete, av den enkla anledningen att man då står utan inkomst. Utgifterna stannar dock inte av – man måste fortfarande betala för boende, mat, el och alla andra levnadskostnader människor har idag. En förutsättning för att man ska klara […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomiskt perspektiv på att starta företag

Att starta och driva sitt eget företag är ett sätt att säkerställa att man får sysselsätta sig precis med det man själv vill, och att man själv kan styra över sin arbetsmängd. Det är förstås också tidskrävande och kan kräva stora investeringar av både tid och pengar, speciellt till en början. När verksamheten väl är […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomi för studenter

När man studerar kan det vara knapert med pengar på kontot. Om man har jobbat innan man började studera kräver det att man lägger om hela sin livsstil för att klara av den ekonomiska biten. Studielånet och bidraget räcker inte alltid långt, speciellt inte om man har en hög hyra. Det är också viktigt att […]

FORTSÄTT LÄSA
Ekonomi

Ekonomi för nyblivna föräldrar

Perioden precis inför och efter att man får ett barn är alltid ansträngd ekonomiskt, av flera anledningar. Dels har man sannolikt förlorat en större eller mindre del av hushållets inkomst i samband med att den ena av föräldrarna är mamma- eller pappaledig, dels behöver man göra en mängd nya och dyra inköp. Förutom engångskostnader som […]

FORTSÄTT LÄSA